تسمه کش دستی فلزی

تسمه کش های فلزی ابزاری برای بسته بندی های سنگین هستند که در سایز های (۱۶-۱۹-۳۲) ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند و غالبآ برای تسمه کشی سطوح تخت (کارتن پالت،بسته بندی های پارچه و پنبه و…) و سطوح گرد (سطوح استوانه ای،رول،ورق های فلزی و انواع لوله و…) به کار گرفته می شوند که در انواع تایوانی قابل ارائه می باشند كه مى توان به تسمه كش H54 اشاره كرد