گوشه پلاستیکی

توضیحات

گوشه پلاستیکی غالبآ از مواد پلاستیکی ساخته می شود برای این که تسمه بر روی کارتن،پالت یا بسته بندی مورد نظر جابجا نشود و تسمه محکم در جای خود باقی بماند و سر نخورد

در واقع محصول بسته بندی شده آسیب نبیند از گوشه استفاده می شود

گوشه ها در دو رنگ سفید و مشکی و در ابعاد ۳×۳ سانتی متر برای بسته بندی های کوچک و ۵×۵ سانتی متر برای بسته بندی های بزرگ است