سوزن پلاک

توضیحات

سوزن پلاک یک نوع منگنه است که در پشت قاب های عکس کوبیده می شود تا شیشه و عکس را از پشت نگه دارد

سوزن پلاک را فقط توسط دستگاه پلاک زن می توان استفاده کرد که خود این دستگاه نیز به دو نوع پلاک زن بادی و پلاک زن دستی دسته بندی می شوند

بهترین نوع این سوزن ها باید با دست خم شود یعنی نه خیلی نرم باشد که به راحتی باز شود و نه خیلی سفت باشد که برای باز کردنش نیاز به ابزار باشد

داخل هر بسته ۱۰۰۰۰ عدد سوزن وجود دارد که ارتفاع آن ها ۱۵ میلی متر و پهنای ۴ میلی متر دارند