بست تسمه

توضیحات

بست تسمه برای متصل کردن دو تسمه (پلاستیک یا فلز) به هم می باشد

بست ها در سایزهای مختلف و با جنس های مختلف ساخته می شود

سایز های مصرفی (۱۳-۱۶-۱۹-۳۲) هستند و با توجه به درخواست مصرف کننده نسبت به استحکام و تحمل وزن بسته بندی شکل های مختلفی را دارا می باشند

بست های تسمه در انواع باز و بسته (پیچیده) و در انواع روغنی،گالوانیزه و استیل (۳۰۴ و ۳۱۶) به صورت نازک و ضخیم قابل عرضه می باشند

بست های تسمه با انبر تسمه کش جمع می شوند و بر روی تسمه پرچ می شوند